Avatar : Escape Linh Giới Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   100 100% with 10 votes

Giúp Aang thoát khỏi nanh vuốt của Linh Giới .

Điều khiển:
trong game

Funny Avatar