Avatar : Elemental trận Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   193 86.36% with 22 votes

Aang phải bảo vệ gia tộc và cách sống của mình , ông đã đánh bại nhiều kẻ thù và có được quyền hạn mới ! Tự chuẩn bị cho trận chiến!

Điều khiển:
trong game

Funny Avatar