Avatar : Clash of the Benders Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   120 100% with 12 votes

Thể hiện kỹ năng uốn của bạn chống lại các bậc thầy đúng Bốn quốc !.

Điều khiển:
trong game

Funny Avatar