Avatar : Boiling đá cứu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   102 83.33% with 12 votes

Nó ' s jailbreak cuối cùng! Giúp tiết kiệm các tù nhân của cháy ác Nation !. Giá Zuko đã thâm nhập vào các nhà tù đá sôi đáng sợ về một sứ mệnh giải cứu nguy hiểm .

Điều khiển:
trong game

Funny Avatar