آواتار دوچرخه Aang بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   126 66.67% with 18 votes

به

اگر شما می خواهم نماد Aang این بازی برای شما مناسب است، سعی کنید برای کمک به Aang به درایو دوچرخه برای اولین بار.

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleCollecting CartoonAvatarAangBike