Trò chơi bóng đá Cúp thế: Rise of the Avatar Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   7016 81.4% with 86 votes

Du lịch qua bốn quốc gia để làm chủ các yếu tố với Aang.

Điều khiển:
trong trò chơi

Funny Avatar