Nguyên tử Puzzle 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   10 100% with 1 votes

Rõ ràng từng cấp bằng cách loại bỏ các nguyên tử theo thứ tự đúng. Bạn có thể dự đoán sự kết hợp của các phân tử để có không có trái ở cuối mỗi cấp độ?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid Atomic