Astro Love Test Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   22 50% with 4 votes

Là bạn và dễ thương của bạn một sự kết hợp ở trên trời? Yêu cầu thỏ Astro!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

KidsGirlAnimalLoveBunnyZodiacGirlsAstroTest