قبل دختر آسیا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

آیا دوست دارید قبل دختر آسیایی! این دختر شما را به عنوان یک سبک جدید استخدام شده و شما می خواهید برای نشان دادن مهارت های آرایش خود را. او قبل مناسب و لوازم جانبی.

کنترل بازی:
استفاده از کلید موس به بازی بازی.

Android GirlsMakeover / Make-upAsian