نان تست سیر آسیا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

این غذا خوشمزه پیچ و تاب و منحصر به فرد بر روی نان سیر سنتی است. این ها 'نه تنها مورد استفاده قرار می گیرد به خیس خوردن گوجه فرنگی سس مارینارا، این نان سیر می تواند به عنوان یک طرف کامل به ظرف پر رو آسیا استفاده می شود.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به از طریق این دستور را کلیک کنید.

CookingCookGirlFoodBreadBakeCookingKitchenBakingMealAsianGarlicToast