پیراستن لباس آسیایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این دختر می گذرد را به سفر به کشورهای آسیایی پس از او می خواهد برای یادگیری کمی در مورد فرهنگ خود را به عنوان و به عنوان لباس. خوشبختانه، BowBie فروشگاه ها بسیاری از لباس های عجیب و غریب، اما ما نیاز به یک شخص کمک به او به عنوان یک راهنمای تور. آیا شما مایل به آن را؟ همچنین، آرایه وسیعی از لوازم جانبی لباس آسیایی در دسترس بنابراین به یاد داشته باشید برای پیدا کردن لباس مناسب برای او. لذت بردن از!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

Dress UpAsianCostumesDressup