Tro 2 tro zombie Cricket Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   50 100% with 5 votes

Đánh bóng cricket vừa phải để đạt những làn sóng tấn công zombie. Đi cho headshots và nâng cấp.

Điều khiển:
thsi trò chơi được chơi với con chuột duy nhất.

ActionSportsBloodGorePurchase Equipment UpgradesZombiesKillingViolenceAshesCricket