Tháp pháo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   40 100% with 4 votes

Bạn là một người lính đơn độc trên một tháp phòng thủ cũ, quân tiếp viện sử dụng và vũ khí để giữ tắt như miễn là bạn có thể!

Điều khiển:

Spacebar Mục tiêu / Shoot - - chuột.. Lại
Z - Air Strike
1-7 -. Chuyển Guns.

ShootingActionDefenseStickShoot 'em UpDefendTowerGunsArtillery