خشم آرنولد ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

آرنولد شوارتزنگر reminisces در مورد روز خوبی در هالیوود، زمانی که او با استفاده از ضربه تا چیز و به مردم بگویید به پایین! سعی کنید برای روشن شدن موج از دشمنان در 4 بلوک چیز شکفت انگیز و عجیب فیلم، تکاور، درنده، فراخوان ها و ترمیناتور.

کنترل بازی:
W، A، S، D را به حرکت در اطراف انجمن ماوس به هدف و شلیک از فاصله
به بارگذاری مجدد و تعامل.

ShootingActionShoot 'em UpGunsArnold-sFury