آموزش ارتش بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   106 62.5% with 16 votes

ثابت کنیم شما دوباره 'بهترین سرباز با در نظر گرفتن نیروهای در زمین آموزش به چالش کشیدن. شوت کردن اهداف چوبی در حالی که نجات گروگان ها به همان سرعتی که شما می توانید! مراقب باشید، زمان زیادی نیست 'وجود دارد و شما باید مهمات محدود! هر تعداد گلوله، بنابراین مطمئن شوید که به شما ضربه دشمن، نه گروگان.

کنترل بازی:
W، A، S، D حرکت می کند. گالری کلید ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ArmyShootingActionTerroristFirst Person ShooterSide ScrollingTraining