ارتش ویرانگر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   11 50% with 2 votes

تیراندازی

بازی های آنلاین می تواند سرگرم کننده، و این بازی حق در اینجا به عنوان مثال بزرگ است. با استفاده از بمب شما باید در دست آنها را به هدف چه و ساقه چه در اهداف ارتش خود را و از بین بردن به همان اندازه که شما می توانید.

کنترل بازی:

با استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ArmyShootingBombTankDestroyer