آریل 'ثانیه پاها جراحی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   174 80.95% with 21 votes

هی دختر! آیا می دانید شاهزاده خانم بسیار زیبا آریل؟ او کمی شاهزاده خانم پری دریایی است و امروز او بسیار غم انگیز است. او می خواهد به نگاه های عادی مثل دختران دیگر و او به کمک شما نیاز دارد. شما متفاوت راه حل، پوسته، ستاره، برگ و مروارید نیاز دارید. مخلوط همه آنها را و ایجاد معجون که آریل 'ثانیه دم پری دریایی حل خواهد شد. لذت بردن از بازی به نام آریل 'ثانیه پاها جراحی!

کنترل بازی:
در بازی

Other Girl Princess Surgery Ariel Legs