Kiến trúc sư Dressup Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   110 9.09% with 11 votes

Bấm vào các mục trên bảng để tìm hiểu thêm về các kiến ​​trúc sư. Click vào cuộn giấy tờ ở bên phải để thay đổi trang phục và phụ kiện của mình.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để tương tác.

GirlDress UpGirlsArchitectDressup