معمار پیراستن بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   110 9.09% with 11 votes

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد معماران بر روی آیتم های روی میز را کلیک کنید. با کلیک بر روی نواری از مقالات در سمت راست به تغییر لباس و لوازم جانبی خود را.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

GirlDress UpGirlsArchitectDressup