فال نما 'مدافع بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

در زیبا جنگل های مه آلود اسرار آمیز، سحر و جادو حیوان خانگی فال نما برای کارشناسی ارشد خود را به دوباره در انتظار بود. اما 3 روز بعد زمانی که او خود را پشت بوده است، او توسط یک باند از هیولا تعقیب شد. سحر و جادو وفادار حیوان خانگی به بلافاصله محافظت استاد و مبارزه با آن دسته از هیولا با استفاده از 5 مهارت های سحر و جادو خود را. مبارزه با خطرناک حیاتی پر از استراتژی و هوش آغاز می شود ...

کنترل بازی:

ماوس را به حرکت و آزاد سحر و جادو. ماوس و یا 1، 2، 3، 4 را انتخاب کنید سحر و جادو.

FightingAdventureDefenseDefendMagicRescue MonstersArcana-sDefender