پارکینگ ورزشهای آبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

جدیدترین بازی پارکینگ، با قایق. هیچ چیز بیشتر از این طراوت است. روزهای داغ تابستان در این قایق بادبانی شما را خنک نگه می دارد. کامل تمام سطوح و برای دیگر بازی های هیجان انگیز تر نگاه در اینجا در سایت ما. با بازی های جدید و بهبود یافته است ما هر هفته شما هرگز حوصله.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به کنترل قایق خود را.

DrivingParkingBoat