اپل برداشت 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   40 100% with 4 votes

برداشت اپل کسب و کار جدی است. بهترین کار خود را به رها کردن و نه تنها در حالی که شما بار تا این جعبهها.

کنترل بازی:
- کشیدن را به منظور جلب مسیر.

PuzzleDrawingFruitMatching