مورچه ها Kiz بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   81 88.89% with 9 votes

کمک به آنها را به بوسه یکدیگر و برحذر بودن از نشانه های که در شکل برگ در حال سقوط هستند، تکان دادن شاخه برگ و دزدکی از مورچه نوزاد، در هر سطح.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

GirlLoveGirlsAnts