ترکیه آنتوان تیراندازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   47 36.36% with 11 votes

شوت افراد زمانی که آنها را به نظر می آیند. ساقه پرندگان به افزایش تعداد گلوله. اجتناب از پرنده سیاه و سفید رنگی در غیر این صورت نمره خود را دریافت خواهید کاهش می یابد.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

ShootingShoot 'em UpFlyingAnimalBirdsAntoineTurkey