آنتوان جنگجو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

شما می توانید استعدادهای تکمیل، کاشی، تصویر زمینه خود را را شده توسط بازی این آنتوان جنگجو است نمایش می دهد.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

Mouse SkillDress UpAntoineWarrior