Cửa hàng đồ cổ nhà Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   2310 69.7% with 33 votes

Có một số mặt hàng có giá trị trong kho cổ vật này nhưng cho chiếc bình cổ có giá nhất trên thị trường chợ đen. Sửa chữa bình và trốn thoát trước khi nó 's quá muộn ...

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAdventureEscapeAntiquitiesStoreHouse