Chống Zombie Quốc phòng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Bảo vệ cơ sở của bạn và tồn tại 15 sóng tấn công zombie. Bắn hạ càng nhiều zombie như bạn có thể và kiếm được tiền. Sử dụng tiền để mua tháp và nâng cấp. Hãy sẵn sàng để rumble! Chúc may mắn!

Điều khiển:
Chuột - Mục tiêu / cháy. Spacebar - Shop.

ShootingDefenseShoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesZombiesDefendAnti