Một cặp của các khối Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   00

Tham gia hai khối cùng màu với nhau. Làm cho combo bằng cách tham gia liên tục nhiều cặp cùng màu.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAndroid DefaultAnotherPairBlocks