آنا 'بازدید کنندگان جراحی مغز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   70 100% with 7 votes

شاهزاده خانم منجمد شگفت انگیز آنا بیمار است. او درد سر وحشتناک و او می تواند' تی درستی خواب. او نیاز به مراقبت فوری پزشکی برای شرایط او و من مطمئن هستم که شما می توانید خود را با مهارت های پزشکی خود را به کمک دارم. اولین مرحله از معاینات طبی است به بررسی امواج مغزی او در بازی به نام آنا 'بازدید کنندگان جراحی مغز! به نظر می رسد او یک مسئله مغز و او نیاز به یک عمل جراحی شفا. او احساس بسیار بهتر است بعد از عمل جراحی و شما می توانید او را تا با استفاده از او را تشکیل می دهند و انتخاب یک لباس زیبا تشویق. لذت بردن از بازی به نام آنا 'بازدید کنندگان جراحی مغز! کنترل: استفاده از موس به بازی.

کنترل بازی:
در بازی

Other Cartoon Frozen Girl Surgery Anna Brain