مسابقه چرخه آنیتا ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   108 55.56% with 18 votes

بزرگ چرخه رقابت مسابقه با هدف ترویج زندگی سالمتر است امروز برگزار می شود. همه خوش آمدید به شرکت کنید آنیتا شده است برای این مسابقات برای مدت زمان طولانی تمرین است، لطفا کمک به او برای به پایان رسوندن کل سفر و برنده بازی است. فقط نگاه کنید و سعی کنید به دست انداز جاده را به مسابقه دیگر.

کنترل بازی:
چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت فاصله
- جهت قفل.

DrivingStreetRacingGirlObstacleBicycleGirlsAnita-s