کامیون حیوانات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

کامیون حیوانات بازی کامیون آنلاین است، حمل و نقل اسباب بازی حیوانات در این بازی تحویل کالا. منابع اسباب بازی حیوانات، آنها را از کارخانه اسباب بازی به مهد کودک به ارمغان بیاورد. رانندگی مناظر خیره کننده از طریق به سرعت به عنوان شما می توانید. اما محموله را از دست نیست. برای هر یک از اسباب بازی حیوانات شما به پایان امتیاز شما به ارمغان بیاورد، نیز چپ شما خواهد شد امتیاز جایزه دریافت کنید. با دقت رانندگی و کامیون تصادف نیست. سعی کنید به ضرب و شتم همه 10 سطح و تنظیم بالاترین بالاترین.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی و به تکیه به جلو و عقب به تعادل کامیون. مطبوعات نوار فضا دوباره امتحان کنید.

DrivingObstacleAnimalTruck