Prison Break động vật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   82 80% with 10 votes

Những sinh vật này 't có thể được giam một giây!
Lược qua từng cặp hình ảnh và tìm thấy sự khác biệt để tiến bộ thông qua các câu chuyện. Nếu bạn gặp khó khăn, nhấp vào bóng đèn cho một gợi ý!


Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAnimalTurtlesRabbitPrisonBreak