Văn phòng động vật Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   60 100% with 6 votes

Có được một con dấu đơn giản cho một giấy phép là một vấn đề lớn ngay cả trong văn phòng động vật. Giúp ít hedgehog để có được giấy phép giấc mơ của mình. Chỉ sử dụng chuột để trỏ và nhấp chuột gây ra một chuỗi các hành động và phản ứng.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

PuzzleAnimalAndroid Office