عمارت حیوانات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   82 80% with 10 votes

کمک به شاهزاده به پرتاب میوه جادویی برای حیوانات.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت می کند. گالری نوار فضا به رها کردن میوه ها.

KidsFruitCollecting AnimalFoodPrincessMansion