بالن های حیوانات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   55 50% with 10 votes

حیوانات دوستان در جزایر مختلف گیر کرده است. نجات آنها، اما مواظب باشید از خطرات کمین پیش!

کنترل بازی:
دکمه سمت چپ ماوس - پرواز به سمت بالا گالری انتشار دکمه ماوس - پرواز به سمت پایین.

KidsMouse SkillBalloonsCollecting Animal