ادیسه Anikas بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

ادیسه Anikas ماجراجویی عمیق جادویی را به زمین های سرسبز و مسحور است ...

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventureAdventureQuestAnikasOdyssey