Tức giận Mario 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   186 75% with 24 votes

Trợ giúp Mario cố gắng để giết tất cả Goomba 's. Làm điều này bằng cách bắn trực tiếp vào chúng hoặc bắn các mục trên chúng.

Điều khiển:

Sử dụng chuột để nhắm và bắn

PuzzleMarioShootingMouse SkillAngry