عصبانی ماریو 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   186 75% with 24 votes

راهنما ماریو سعی کنید برای کشتن تمام Goomba '. این کار را با تیراندازی به طور مستقیم بر روی آنها و یا ساقه اقلام بر روی آنها.

کنترل بازی:

استفاده از موس خود را به هدف و شلیک

PuzzleMarioShootingMouse SkillAngry