Tức giận vua Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   24 33.33% with 6 votes

Nhà vua tức giận đã đến trong phiên bản flash. Giúp nhà vua để có được như xa như anh có thể trên các bánh xe quay, nhưng don 't mùa thu như nó' s trở lại vào đầu bạn đi và vua sẽ được nhiều hơn tức giận!

Điều khiển:
Điều khiển được đề cập trong làm thế nào để màn hình. Quan trọng nhất là don 't quên, nếu một bánh xe là quá xa, bạn có thể nhảy hai lần bằng cách nhấn một lần nữa sau khi nhảy đầu tiên.

Jumping SkillAngryKing