Bords عصبانی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7630 71.7% with 106 votes

نابود کردن روبات های دشمن.

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleShootingAnimalBirdsAngryBords