پرندگان عصبانی در مقابل زامبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1145308 78.8% with 1453 votes

که پرندگان عصبانی یا زامبی برنده در این نبرد است؟ شما می دانید بچه ها بد هرگز برنده در پایان خواهد بود!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به هدف و شلیک کنید.

ShootingZombiesBirdsPlantsAngry