Angry Birds Stella 2 Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   32474 81.41% with 398 votes

Gặp bó này mới quyết liệt, chủ siêu cường tuyệt vời của mình và khám phá đảo vàng huyền diệu! Điều khiển: Sử dụng chuột để chơi.

Điều khiển:
Trong trò chơi

Shooting Animal Bird Funny Girl Angry Birds Stella