پرندگان خشمگین کریسمس فضایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   7622 77.55% with 98 votes

در کریسمس، پرندگان عصبانی هدیه برای کودکان در شهر توزیع شده، لطفا کمک پرندگان عصبانی هدایای توزیع شده با ضربت بزمین کوبیدن boxs هدیه به سقوط به زمین است.

کنترل بازی:

استفاده از کلید ماوس به دست کشیدن پایین boxs هدیه به سقوط به زمین است.

PuzzleShootingBirdsAngrySpaceXmas