Angry Birds không gian trực tuyến Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   1840366 83.41% with 2206 votes

Đây là trận chiến cuối cùng của Angry Birds, họ phải thực hiện tất cả lợn xấu rơi xuống.

Điều khiển:

Đây là một trò chơi cấp độ. Có 18 uinique và mức độ thú vị.
trò chơi là để bắn hạ tất cả những con lợn với chim giận dữ. Khi tất cả các con lợn rơi xuống mức độ sẽ hoàn thành.
Điểm từng mức độ phụ thuộc vào số lợn còn lại và bao nhiêu thời gian còn lại.
Để ném chim báo chí chuột gần viên-cúi sau đó di chuyển đến mục tiêu và sau đó phát hành.

PuzzleSpaceMouse SkillAnimalBirdsAngryOnline