پرندگان عصبانی شات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   9122 80.53% with 113 votes

شما نیاز به کشتن پرندگان در عرض 60 ثانیه به منظور گرفتن امتیاز. استفاده از کلیک ماوس به ساقه پرنده، بر روی موس به ادامه تیراندازی نگه دارد. نمره بالاتر می کنید، رتبه بندی استروژن بالا به شما بسیار جذاب پرنده عصبانی شات بازی be.An، بیا به تجربه در حق دور!

کنترل بازی:
استفاده از موس به بازی بازی

ShootingAngry Birds