پرندگان عصبانی تیراندازی خوک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15753 74.76% with 210 votes

پرندگان عصبانی تیراندازی خوک. در این ماموریت شما باید به طور دقیق به از بین بردن دشمنان که می آیند به سرعت به سنگر خود را مدرج هدف را به کار برای تکمیل ماموریت خود را با موفقیت.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس و فضا به بازی این بازی

Angry Birds