پرندگان عصبانی نورد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30288 77.44% with 390 votes

نورد پرندگان خشمگین - این بازی پرندگان خشمگین شما نیاز به از بین بردن هر چیزی نیست. در این زمان ماموریت خود را برای کمک به پرندگان پرندگان عصبانی را به نفع خود دوست دختر خود را در چیدن گل برای رسیدن به قلب. برای باز کردن یک مرحله جدیدی از این بازی شما باید همه گل ها جمع آوری به دریافت 3 ستاره.

کنترل بازی:
کلید های arrow کنترل شخصیت است.

Puzzle Angry Bird