پرندگان عصبانی موشک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   19752 79.12% with 249 votes

تخم مرغ با ارزش از این پرنده به سرقت رفته بود. او واقعا عصبانی شدم و به او قول داد برای به دست آوردن همه آنها را به عقب. او یک موشک به او کمک کند. آیا شما فکر می کنم او می تواند جمع آوری تمام تخم مرغ های از دست رفته؟

کنترل بازی:
در بازی

Puzzle Angry Birds