پرندگان عصبانی نژاد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13717 88.96% with 154 votes

پرندگان خشمگین مسابقه یک بازی مسابقه ای دشوار سرگرم کننده قرار می دهد که پرندگان عصبانی در برابر Piggies بد در مسابقه به خط پایان است. مسابقه و پرش راه خود را به پیروزی و باز کردن بسیاری از سطوح بیشتر! کلیدهای جهت - برای رانندگی. Z - سرعت افزایش.

کنترل بازی:
در بازی

Angry Birds