پرندگان عصبانی استخر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   4712 79.66% with 59 votes

پرنده عصبانی آموخته بازی مهارت، هکتار هکتار، آنها می خواهند برای استفاده از این مهارت برای مقابله با از piggy سبز، از piggy سبز، بد شانس است که به دنبال شما!

کنترل بازی:
در بازی

Bird Girl Angry Birds Pool